Search
No results for your search.
Sorry, an unexpected error occurred

Susanne Cook-Greuter, rozwijając teorię Jane Loevinger, opracowała teorię rozwoju ego, która opisuje dziewięć etapów rozwojowych. Te etapy obejmują różne poziomy złożoności myślenia, emocji i relacji interpersonalnych.

Etapy rozwoju

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis każdego z tych etapów:

Warto zauważyć, że większość dorosłych funkcjonuje na etapach 3-5, a tylko nieliczni osiągają wyższe etapy rozwoju ego. Proces przechodzenia przez te etapy jest indywidualny i zależy od różnych czynników, takich jak doświadczenia życiowe, kontekst kulturowy, osobiste wartości czy duchowość. Teoria Cook-Greuter oferuje ramy do zrozumienia, jak jednostki ewoluują w miarę jak rozwijają się ich zdolności poznawcze, emocjonalne i interpersonalne.

Polecane książki

Susanne Cook-Greuter jest autorką wielu artykułów naukowych, rozpraw i książek dotyczących teorii rozwoju ego. Poniżej przedstawiam listę najważniejszych publikacji tej autorki:

Polecane wywiady i wykłady

Stages of Ego Development Susanne Cook Greuter


Poznaj jej sylwetkę


On This Page