Search
No results for your search.
Sorry, an unexpected error occurred

Robert Kegan jest amerykańskim psychologiem rozwojowym, który znany jest ze swojej teorii pięciu etapów rozwoju wertykalnego. Kegan opiera swoją teorię na założeniu, że rozwój człowieka ma charakter ewolucyjny i odbywa się w sposób ciągły przez całe życie. Jego teoria zakłada, że każdy etap rozwoju jest związany z konkretnymi zdolnościami poznawczymi, emocjonalnymi i moralnymi. Opracował model rozwoju człowieka od impulswnej samoistności do samo-transformującego się umysłu.Rozwój wertykalny w ujęciu Kegana


Rozwój wertykalny odnosi się do procesu, w którym jednostka przechodzi przez kolejne etapy rozwoju poznawczego, emocjonalnego i moralnego w trakcie swojego życia. W teorii rozwoju wertykalnego Roberta Kegana, rozwój wertykalny obejmuje pięć etapów, które są związane z różnym stopniem złożoności myślenia, wartości i perspektyw.

W przeciwieństwie do rozwoju horyzontalnego, który skupia się na zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach danego etapu rozwoju, rozwój wertykalny koncentruje się na zmianach w sposobie, w jaki jednostka myśli, odbiera i interpretuje świat.

Rozwój wertykalny odbywa się poprzez proces, który Kegan nazywa "transformacja-podmiot-przedmiot", gdzie jednostka zaczyna widzieć swoje dotychczasowe przekonania i wartości jako przedmiot obserwacji, zamiast uznawać je za integralną część swojego "ja". Dzięki temu procesowi, jednostka może zyskać nowe perspektywy, kwestionować swoje dotychczasowe przekonania i ostatecznie przejść na wyższy etap rozwoju.

W teorii Kegana, rozwój wertykalny jest ciągły i odbywa się przez całe życie człowieka. Każdy etap jest związany z określonymi zdolnościami poznawczymi, emocjonalnymi i moralnymi, które ułatwiają radzenie sobie z życiowymi wyzwaniami. Kiedy jednostka przechodzi przez kolejne etapy rozwoju wertykalnego, staje się coraz bardziej świadoma siebie i innych ludzi, a także swojego miejsca w większych systemach społecznych.

W przeciwieństwie do rozwoju horyzontalnego, który skupia się na zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach danego etapu rozwoju, rozwój wertykalny koncentruje się na zmianach w sposobie, w jaki jednostka myśli, odbiera i interpretuje świat.

Rozwój wertykalny odbywa się poprzez proces, który Kegan nazywa "transformacja-podmiot-przedmiot", gdzie jednostka zaczyna widzieć swoje dotychczasowe przekonania i wartości jako przedmiot obserwacji, zamiast uznawać je za integralną część swojego "ja". Dzięki temu procesowi, jednostka może zyskać nowe perspektywy, kwestionować swoje dotychczasowe przekonania i ostatecznie przejść na wyższy etap rozwoju.

W teorii Kegana, rozwój wertykalny jest ciągły i odbywa się przez całe życie człowieka. Każdy etap jest związany z określonymi zdolnościami poznawczymi, emocjonalnymi i moralnymi, które ułatwiają radzenie sobie z życiowymi wyzwaniami. Kiedy jednostka przechodzi przez kolejne etapy rozwoju wertykalnego, staje się coraz bardziej świadoma siebie i innych ludzi, a także swojego miejsca w większych systemach społecznych.


W skrócie


Pięć etapów rozwoju wertykalnego według Roberta Kegana (w luźnym tłumaczeniu)


Robert Kegan opublikował wiele książek, które przedstawiają i rozwijają jego teorię rozwoju wertykalnego.Wybrane wykłady

The Further Reaches of Adult Development - Robert Kegan

Robert Kegan: The Evolution of the Self


On This Page