Search

1 min to read

No results for your search.
Sorry, an unexpected error occurred

Znajdziesz tutaj trochę modeli, trochę map, którymi różni naukowcy starali się opisać ewolucję naszego "Ja".

Rozwój wertykalny jest zagadnieniem, które zainteresowało wielu teoretyków i badaczy w dziedzinie psychologii rozwojowej, edukacji i zarządzania. Oto niektórzy autorzy, którzy pisali na temat rozwoju wertykalnego lub opracowali podobne teorie rozwoju:


Wszyscy ci autorzy wpłynęli na myślenie o rozwoju wertykalnym, a ich teorie mają różne zastosowania w edukacji, psychologii, zarządzaniu i coachingu.


Robert Kegan jest amerykańskim psychologiem rozwojowym, który znany jest ze swojej teorii pięciu etapów rozwoju wertykalnego. Kegan opiera swoją teorię na założeniu, że rozwój człowieka ma charakter...
page_cover
Susanne Cook-Greuter, rozwijając teorię Jane Loevinger, opracowała teorię rozwoju ego, która opisuje dziewięć etapów rozwojowych. Te etapy obejmują różne poziomy złożoności myślenia, emocji i...
page_cover
CZYM JEST LOGIKA DZIAŁANIA ( ACTION LOGIC)? Termin logika działania opisuje sposób tworzenia i nadawania znaczenia doświadczeniom, który leży u podłoża rozumowania (tego JAK ktoś myśli) i zachowania...
page_cover
Zrozumienie świadomości przez pryzmat Teorii Wszystkiego Kena Wilbera Zrozumienie świadomości przez pryzmat Teorii Wszystkiego Kena Wilbera Jeżeli zastanawiałeś się kiedyś, jak można połączyć...
page_cover